Cập nhật lúc: 24/08/2021

Achievements

THÀNH TÍCH CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - LAO ĐỘNG CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.

 1-Danh hiệu thi đua:

1996 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ

2002 Cờ thi đua Thủ tướng chính phủ

2006 Cờ thi đua Số 482/QĐ-TTg ngày 30/03/2006 của Thủ tướng chính phủ

2013 Cờ thi đua Số 226/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng chính phủ

hinh-1

2011 Cờ thi đua Số 3155/QĐ – BNN – TCCB ngày 23/12/2011của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

2013 Cờ Thi Đua Số 3037/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/12/2013 của Bộ NN và phát triển Nông Thôn

2013 Cờ thi đua số 814/QĐ- UBND ngày 22/4/2014 của Tỉnh Đăklăk trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

hinh-2

2014 Cờ thi đua 296/QĐ-BCA ngày 23/1/2015 của Bộ Công An về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

2015 Cờ Thi Đua Số 5313/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2015 của Bộ NN và phát triển Nông Thôn

2016 Cờ thi đua Bộ Số 5342./QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2016 của Bộ NN và phát triển Nông Thôn

2016 Cờ thi đua 419/QĐ-BCA ngày 14/2/2017 của Bộ Công An về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2014 Bức Trướng

30 năm 78/QĐ – CSVN ngày 27/01/2014 của tập đoàn CNCS Việt nam nhân kỷ niệm 30 năm thành lập công ty

Cờ thi đua Của tập đoàn CNCS Việt Nam 2014, 2017, 2018, 2019

hinh-3

Tập thể lao động xuất sắc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam từ 2005 đến nay.

 2-Hình thức khen thưởng:

2000 Huân Chương chiến công Hạng Ba Số 102/2001/QĐ-CTN, ngày 02/03/2001; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

hinh-1

2016 Huân chương Lao động hạng Nhất Số 2124/QĐ-CTN, ngày 04/10/2016; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2010 Huân chương Lao động Hạng Nhì Số 148/QĐ-CTN, ngày 25/02/2011; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2005 Huân chương Lao động Hạng Ba Số 1452/2005/QĐ-CTN, ngày 01/12/2005; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

hinh-5

Phù hiệu - Huân chương lao động hạng I, II, III

 2000 Huân Chương chiến công Hạng Ba Số 102/2001/QĐ-CTN, ngày 02/03/2001; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

 

3-Bằng khen của các cấp:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 2003, 2005, 2006, 2013

hinh-6

Bằng khen của Bộ Tài chính: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012, 2013

hinh-2

Bằng khen của Bộ Lao động thương binh và xã hội 2008

Bằng khen của Bộ Công An 2010, 2012, 2018

hinh-2

Bằng khen của Bộ NN và phát triển Nông Thôn : 2001, 2003, 2013, 2016, 2019

hinh-2

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo : 2009

Bằng khen của UBND Tỉnh DăkLăk : 2003, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam : 2005, 2006, 2008, 2020

Bằng khen của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam : 2009, 2013.

Bằng khen của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam từ 2005 đến nay

hinh-2

In Gửi Email
0262.3675251

0262.3675251