Introduction

Introduction

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Krông Búk tiền thân là Công ty cao su Krông Búk được thành lập theo Quyết định số: 09/TCCB-QĐ ngày 08/02/1984. Năm 2010, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số:...
Cà Phê

Cà Phê

Cà Phê
Rừng kinh tế

Rừng kinh tế

1. Rừng kinh tế: Tổng diện tích 248,45 ha rừng trồng phát triển tốt.
0262.3675251

0262.3675251