GIỚI THIỆU

 
 

       Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Krông Búk tiền thân là Công ty cao su Krông Búk được thành lập theo Quyết định số: 09/TCCB-QĐ ngày 08/02/1984. Năm 2010, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk hoạt động theo mô h́nh Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số: 107/QĐ-HĐTVCSVN ngày 04/5/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam.

       Ngày 30/11/2012, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đă ra Quyết định số 389/QĐ-HĐTVCSVN về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk.

Trụ sở Công ty đặt tại xă Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh ĐăkLăk, Việt Nam

  Công ty có chức năng nhiệm vụ là :
- Trồng cây cao su, cà phê, cây nông nghiệp ngắn ngày.
- Mua bán, xuất nhập khẩu: Cao su, vật tư, thiết bị ngành cao su; cà phê, nông sản, thực phâm.
- Chế biến cà phê, nông sản.
- Chăn nuôi, mua bán ḅ giống, ḅ thịt.
- Dịch vụ du lịch.
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

- Sản xuất phân bón.

- Trồng rừng và khai thác gỗ.
- Đại lư mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan.

- Hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  Địa bàn hoạt động của Công ty nằm trên các xă Ea Hồ, Phú Lộc, Tam Giang, Ea Dăh, Ea Púk, D'liêya, ChưKlông thuộc huyện Krông Năng và xă CưPơng thuộc huyện Krông Búk.

- Tổng số CBCNV-LĐ đến 01/6/2016 là : 835 người.
Trong đó: Nữ 418 người chiếm 50,05%.
Dân tộc thiểu số: Lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ: 177 người chiếm 21,19% tổng số CBCNV-LĐ toàn Công ty.

 

- Hội đồng thành viên : có 03 đồng chí.

- Ban Tổng Giám đốc : có 03 đồng chí.
- Ban thường vụ Đảng uỷ : có 05 đồng chí.
- Ban thường vụ công đoàn : có 05 đồng chí trong đó có 01 Chủ tịch chuyên trách.
- Ban thường vụ Đoàn thanh niên : có 03 đồng chí.
- Hội cựu chiến binh hoạt động bán chuyên trách.

- Công ty hiện đang quản lư đến 20/8/2018 :
Tổng diện tích cao su : 3.014,96 ha :
+ Cao su kinh doanh (Nông trường Ea hồ Phú Lộc, Nông trường Tam Giang, Cưpơng): 858,33 ha.
+ Cao su Nông trường Dliêya: 539,72 ha.
- Diện tích cà phê Catimor: 777,61 ha :
 
* Các pḥng ban Công ty :
+ Văn pḥng 
+ Pḥng Tổ chức - Lao động tiền lương
+ Pḥng Kế hoạch - Xây dựng cơ bản
+ Pḥng Tài chính Kế toán
+ Pḥng Quản lư Kỹ thuật
+ Pḥng Quản lư chất lượng
+ Pḥng Thanh tra bảo vệ - Quân sự
+ Pḥng Thi đua tuyên truyền văn thể.
* Các đơn vị cơ sở phụ thuộc có :
- 03 Nông trường :
    + Nông trường Cao su Ea Hồ Phú Lộc
    + Nông trường Cao su Tam Giang
    + Nông trường Cà phê D’liêya
- 02 Xí nghiệp:
   + Xí nghiệp cơ khí chế biến - Vận tải
   + Xí nghiệp thương mại dịch vụ - Tổng hợp
 
 

 Bạn là người truy cập thứ: 101667

Bản quyền 2005-2021 của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk - Thiết kế Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Đắk Lắk
Địa chỉ: Xă Ea Hồ - Huyện Krông Năng - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Điện thoại: 0262.3700138 -   Fax: 0262.3675251  -  E-mail: cskrongbuk@gmail.com