Cập nhật lúc: 16/11/2021

Rừng kinh tế

1. Rừng kinh tế: 
Tổng diện tích 248,45 ha rừng trồng phát triển tốt. 

hinh-1

Đ/c Lương Văn Du – Phó Tổng giám đốc kiểm tra vườn cây keo rừng một năm tuổi

hinh-1

Rừng trồng của Công ty

hinh-1

Rừng trồng của Công ty

2. Cây Mắc ca
Diện tích: 10 ha, Công ty đã thực hiện giao khoán cho các hộ hợp đồng quản lý, chăm sóc hiện vườn cây phát triển ổn định.

hinh-1

Vườn cây Mắc ca của Công ty

In Gửi Email
0262.3675251

0262.3675251