Cập nhật lúc: 24/08/2021

Rubber

Tổng diện tích cao su : 2.982,27  ha : Trong đó:
- Diện tích cao su kinh doanh:  799,16 ha
- Diện tích cao su KTCB: 1.863,83 ha
- Diện tích cao su có quyết định thanh lý, trồng luân canh hoa màu: 319,28 ha 
Chế biến mủ cao su :
- Công ty có nhà máy chế biến mủ cao su
- Công suất 6.000 tấn/năm.
Chế biến mủ Cốm gồm có các sản phẩm : SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20.
- Sản phẩm mủ cao su đạt theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2016 và TCCS 112:2017 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về chất lượng và được thị trường đánh giá cao.
- Phòng QLCL được cấp chứng nhận Vilas 705, ISO 17025:2017
Tiêu thụ mủ cao su :
Tiêu thụ trong và ngoài nước.

hinh-1

Vươn cây cao su kiên thiết cơ bản

hinh-1

Vườn cây cao su kinh doanh

hinh-1

Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 6.000 tấn/năm

hinh-1

Kho mủ cao su

hinh-1

Mủ SVR 3L

hinh-1

Mủ SVR 5

hinh-1

Mủ SVR 10

In Gửi Email
0262.3675251

0262.3675251