Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền

Chức vụ:Bí thư Đảng uỷ - Thành viên HĐTV - Tổng Giám Đốc
Số Điện Thoại:
Email:

Hoàng Văn Nhơn
Hoàng Văn Nhơn

Chức vụ:Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch hội đồng thành viên
Số Điện Thoại:
Email:

Nguyễn Thanh Chung
Nguyễn Thanh Chung

Chức vụ:Thành viên HĐTV – Trưởng Phòng Kế Hoạch Xây Dựng cơ bản
Số Điện Thoại:
Email:

Lương Văn Du
Lương Văn Du

Chức vụ:Phó Tổng giám đốc thường trực
Số Điện Thoại:
Email:.........

Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ:Phó Tổng Giám Đốc
Số Điện Thoại:
Email:

Lê Văn Nguyên
Lê Văn Nguyên

Chức vụ:Kiểm soát viên - Phụ trách chung
Số Điện Thoại:
Email:

Bạch Thị Phương Chi
Bạch Thị Phương Chi

Chức vụ:Chủ Tịch Công Đoàn
Số Điện Thoại:
Email:

Mai Lạc
Mai Lạc

Chức vụ:Kế Toán Trưởng - Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán
Số Điện Thoại:
Email:

Nguyễn Mộng Hùng
Nguyễn Mộng Hùng

Chức vụ:Phó Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Thi đua tuyên truyền văn thể
Số Điện Thoại:
Email:

Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ:Bí thư Đoàn thanh niên
Số Điện Thoại:
Email:

Võ Thị Thanh Trúc
Võ Thị Thanh Trúc

Chức vụ:Trưởng Phòng Tổ Chức Lao Động - Tiền lương
Số Điện Thoại:
Email:

Lê Doãn Hiệu
Lê Doãn Hiệu

Chức vụ:Chánh văn Phòng
Số Điện Thoại:
Email:

Võ Thị Hồng Huệ
Võ Thị Hồng Huệ

Chức vụ:Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật
Số Điện Thoại:
Email:

Phạm Thị Hằng
Phạm Thị Hằng

Chức vụ:Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Số Điện Thoại:
Email:

Trần Văn Khoa
Trần Văn Khoa

Chức vụ:Trưởng Phòng Thanh Tra bảo vệ - Quân Sự
Số Điện Thoại:
Email:

Nguyễn Mậu Hiển
Nguyễn Mậu Hiển

Chức vụ:Giám đốc Nông trường cao su Ea Hồ - Phú Lộc
Số Điện Thoại:
Email:

Trương Hiệp Hoà
Trương Hiệp Hoà

Chức vụ:Giám đốc Nông trường cao su Tam giang
Số Điện Thoại:
Email:

Tô Luyện
Tô Luyện

Chức vụ:Giám đốc Nông trường Cà phê Dliêya
Số Điện Thoại:
Email:

Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn Hồng Thái

Chức vụ:Giám đốc Xí nghiệp TMDV Tổng hợp
Số Điện Thoại: DÐ 0982.414690
Email: thaivica@yahoo.com.vn

Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh

Chức vụ:Chánh Văn phòng – Đảng Ủy Công Ty
Số Điện Thoại:
Email:

Đoàn Thị Mỹ Dung
Đoàn Thị Mỹ Dung

Chức vụ:Trưởng Ban Nữ Công
Số Điện Thoại:
Email:

0262.3675251

0262.3675251