Cập nhật lúc: 24/12/2021

Introduction

    Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Krông Búk tiền thân là Công ty cao su Krông Búk được thành lập theo Quyết định số: 09/TCCB-QĐ ngày 08/02/1984. Năm 2010, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số: 107/QĐ-HĐTVCSVN ngày 04/5/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam.

    Ngày 30/11/2012, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã ra Quyết định số 389/QĐ-HĐTVCSVN về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk.

truso_cty

Trụ sở Công ty đặt tại xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh ĐăkLăk, Việt Nam

 Công ty có chức năng nhiệm vụ là :
- Trồng cây cao su, cà phê, cây nông nghiệp ngắn ngày.
- Mua bán, xuất nhập khẩu: Cao su, vật tư, thiết bị ngành cao su; cà phê, nông sản, thực phâm.
- Chế biến cà phê, nông sản.
- Dịch vụ du lịch.
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
- Sản xuất phân bón.

- Trồng rừng và khai thác gỗ.
- Đại lý mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan.

 • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
      Địa bàn hoạt động của Công ty nằm trên các xã Ea Hồ, Phú Lộc, Tam Giang, Ea Dăh, Ea Púk, D'liêya, ChưKlông thuộc huyện Krông Năng và xã CưPơng thuộc huyện Krông Búk.
 •  

  - Tổng số CBCNV-LĐ đến 30/9/2021 là : 378 người.
  Trong đó: Nữ 162 người chiếm 42,86%.
  Dân tộc thiểu số: Lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ: 39 người chiếm 10,32% tổng số CBCNV-LĐ toàn Công ty.

   

  - Hội đồng thành viên : có 03 đồng chí.

  - Ban Tổng Giám đốc : có 03 đồng chí.
  - Ban thường vụ Đảng uỷ : có 05 đồng chí.
  - Ban thường vụ công đoàn : có 05 đồng chí trong đó có 01 Chủ tịch chuyên trách.
  - Ban thường vụ Đoàn thanh niên : có 03 đồng chí.
  - Hội cựu chiến binh hoạt động bán chuyên trách.

  * Công ty hiện đang quản lý đến 30/9/2021
  - Tổng diện tích cao su : 3.014,96 ha :
         + Cao su kinh doanh : 799,16 ha;
         + Cao su kiến thiết cơ bàn : 1863,63 ha;
         + Cao su có quyết định thanh lý, trồng cái canh hoa màu : 319,28 ha. 
  - Diện tích cà phê Catimor : 69,94 ha.
  - Diện tích cà phê vối xen cây an trái : 110,11 ha.
  - Diện tích cà phê xen trong cao su tái canh : 980,42 ha.

   
  * Các phòng ban Công ty :   
  + Văn phòng 
  + Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương
  + Phòng Kế hoạch - Xây dựng cơ bản
  + Phòng Tài chính Kế toán
  + Phòng Quản lý Kỹ thuật
  + Phòng Quản lý chất lượng
  + Phòng Thanh tra bảo vệ - Quân sự
  + Phòng Thi đua tuyên truyền văn thể
   
  * Các đơn vị cơ sở phụ thuộc có :
  - 03 Nông trường :
      + Nông trường Cao su Ea Hồ Phú Lộc
      + Nông trường Cao su Tam Giang
      + Nông trường Cà phê D’liêya
  - 02 Xí nghiệp:
     + Xí nghiệp cơ khí chế biến - Vận tải
     + Xí nghiệp thương mại dịch vụ - Tổng hợp
   
In Gửi Email
0262.3675251

0262.3675251