Trao tặng bằng khen cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trao tặng bằng khen cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trao tặng bằng khen cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

0262.3675251

0262.3675251