Lễ khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

Lễ khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

Lễ khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

Lãnh đạo Tập doàn CNCS Việt Nam và lãnh đạo các ban ngành cắt băng khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

Lãnh đạo Tập doàn CNCS Việt Nam và lãnh đạo các ban ngành cắt băng khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

Lãnh đạo Tập doàn CNCS Việt Nam và lãnh đạo các ban ngành cắt băng khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

Lãnh đạo Tập doàn CNCS Việt Nam và lãnh đạo các ban ngành cắt băng khánh thành nhà làm việc Công ty năm 2014

0262.3675251

0262.3675251