Lễ kết nghĩa Trung đoàn BB95 với Công ty cao su Krông Búk (năm 2005)

Lễ kết nghĩa Trung đoàn BB95 với Công ty cao su Krông Búk (năm 2005)

Lễ kết nghĩa Trung đoàn BB95 với Công ty cao su Krông Búk (năm 2005)

0262.3675251

0262.3675251