Lãnh đạo ủy ban Tỉnh – Huyện – Công ty thăm tặng quà cho người lao động

Lãnh đạo ủy ban Tỉnh – Huyện – Công ty thăm tặng quà cho người lao động

Lãnh đạo ủy ban Tỉnh – Huyện – Công ty thăm tặng quà cho người lao động

0262.3675251

0262.3675251