Lãnh đạo tập đoàn tặng cờ cho Công ty tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (08/02/1984- 08/02/2014)

Lãnh đạo tập đoàn tặng cờ cho Công ty tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (08/02/1984- 08/02/2014)

Lãnh đạo tập đoàn tặng cờ cho Công ty tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (08/02/1984- 08/02/2014)

0262.3675251

0262.3675251