Lãnh đạo công ty dự lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm (năm 2010)

Lãnh đạo công ty dự lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm (năm 2010)

Lãnh đạo công ty dự lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm (năm 2010)

Lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội

Lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội

Lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội

Lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội

Lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội

Lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su 6000 tấn/năm, công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội

0262.3675251

0262.3675251