Đ/c Trương Tấn Sang – Trưởng ban kinh tế trung ương (năm 2005) và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam về thăm và làm việc tại Công ty năm 2005.

Đ/c Trương Tấn Sang – Trưởng ban kinh tế trung ương (năm 2005) và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam về thăm và làm việc tại Công ty năm 2005.

Đ/c Trương Tấn Sang – Trưởng ban kinh tế trung ương (năm 2005) và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam về thăm và làm việc tại Công ty năm 2005.

0262.3675251

0262.3675251