Đ/c Trương Tấn Sang – Trưởng ban kinh tế trung ương chụp hình lưu niệm cùng với lãnh đạo Công ty (năm 2005)

Đ/c Trương Tấn Sang – Trưởng ban kinh tế trung ương chụp hình lưu niệm cùng với lãnh đạo Công ty (năm 2005)

Đ/c Trương Tấn Sang – Trưởng ban kinh tế trung ương chụp hình lưu niệm cùng với lãnh đạo Công ty (năm 2005)

0262.3675251

0262.3675251