Đ/c Nguyễn Văn Lạng Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Lào, lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các ban ngành về làm việc và thăm vườn cây cà phê của Công ty

Đ/c Nguyễn Văn Lạng Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Lào, lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các ban ngành về làm việc và thăm vườn cây cà phê của Công ty

Đ/c Nguyễn Văn Lạng Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Lào, lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các ban ngành về làm việc và thăm vườn cây cà phê của Công ty

0262.3675251

0262.3675251