Đ/c Nguyễn Văn Hiền – Tổng giảm đốc Công ty – Vinh dự được nhận Huân chương lao dộng hạng III (năm 2019)

Đ/c Nguyễn Văn Hiền – Tổng giảm đốc Công ty – Vinh dự được nhận Huân chương lao dộng hạng III (năm 2019)

Đ/c Nguyễn Văn Hiền – Tổng giảm đốc Công ty – Vinh dự được nhận Huân chương lao dộng hạng III (năm 2019)

0262.3675251

0262.3675251