Đ/c Nguyễn Văn Hiền Tổng Giám đốc công ty trao giấy khen phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch 2 tháng năm 2021

Đ/c Nguyễn Văn Hiền Tổng Giám đốc công ty trao giấy khen phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch 2 tháng năm 2021

Đ/c Nguyễn Văn Hiền Tổng Giám đốc công ty trao giấy khen phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch 2 tháng năm 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn – Chủ tịch HĐTV và Đc/ Nguyễn Văn Hiền - Tổng Giám đốc công ty trao giấy khen phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch 2 tháng năm 2021

Đ/c Hoàng Văn Nhơn – Chủ tịch HĐTV và Đc/ Nguyễn Văn Hiền - Tổng Giám đốc công ty trao giấy khen phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch 2 tháng năm 2021

0262.3675251

0262.3675251