Đc Hoàng Văn Nhơn PBT đảng ủy, chủ tịch HĐTV công ty thăm và tặng quà cho Lực lượng tự vệ đang huấn luyện năm 2021

Đc Hoàng Văn Nhơn  PBT đảng ủy, chủ tịch HĐTV công ty thăm và tặng quà cho Lực lượng tự vệ đang huấn luyện năm 2021

Đc Hoàng Văn Nhơn PBT đảng ủy, chủ tịch HĐTV công ty thăm và tặng quà cho Lực lượng tự vệ đang huấn luyện năm 2021

0262.3675251

0262.3675251