Đ/c Bạch Thị Phương Chi tặng quà hỗ trợ công nhân lao dộng trong chống dịch Covid 19

Đ/c Bạch Thị Phương Chi tặng quà hỗ trợ công nhân lao dộng trong chống dịch Covid 19

Đ/c Bạch Thị Phương Chi tặng quà hỗ trợ công nhân lao dộng trong chống dịch Covid 19

0262.3675251

0262.3675251