TỔ CHỨC

     

    Hội đồng thành viên :
      1. Hoàng Văn Nhơn          - Chủ tịch Hội đồng thành viên
      2. Nguyễn Văn Hiền          - Thành viên hội đồng thành viên
      3. Nguyễn Thanh Chung    - Thành viên hội đồng thành viên
     

    Ban Tổng giám đốc :
       1. Nguyễn Văn Hiền  - Tổng giám đốc

       2. Lương Văn Du      -  Phó Tổng giám đốc thường trực

       3. Nguyễn Thị Huệ     - Phó Tổng giám đốc


  
   Kiểm soát viên :
        1. Hoàng Sử - Phụ trách chung
        2. Vơ Thị Thanh Trúc
        3. Nguyễn Thị Thành Chung

 

 

 

Các Pḥng ban : E mail: cskrongbuk@gmail.com
   1. Lê Doăn Hiệu - Chánh Văn pḥng - ĐT: 0262.3700138, Fax: 0262 3675251
   2. Vơ Thị Thanh Trúc - Trưởng pḥng Tổ chức Lao động tiền lương   
   3. Vơ Thị Hồng Huệ - Trưởng pḥng Quản lư Kỹ thuật

   4. Nguyễn Thanh Chung - Trưởng pḥng Kế hoạch – xây dựng cơ bản - ĐT: 0262.3675229
   5. Mai Lạc - Kế toán trưởng - Trưởng pḥng Tài chính kế toán

   6. Trần Văn Khoa - Trưởng pḥng Thanh tra bảo vệ Quân sự

   7. Phạm Thị Hằng - Trưởng pḥng Quản lư chất lượng
   8. Nguyễn Mộng Hùng - Trưởng pḥng Thi đua tuyên truyền văn thể

Các đơn vị phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp :
   1. Nông trường Cao su Eahồ Phú Lộc :

         Nguyễn Mậu Hiển - Giám đốc Nông trường - Điện thoại: 0500.3675324
   2. Nông trường Cao su Tam Giang :

         Trương Hiệp Ḥa - Giám đốc Nông trường - Điện thoại: 0500.3670269
   3. Nông trường Cà phê D’liêya :

         Tô Luyện - Giám đốc Nông trường - Điện thoại: 0500.2225 069
   4. Xí nghiệp cơ khí chế biến - Vận tải :

         Hoàng Sinh - Giám đốc Xí nghiệp - Điện thoại: 0500.3675215
   5. Xí nghiệp thương mại dịch vụ - Tổng hợp :

         Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Xí nghiệp   - ĐT: 0500.3674449; DĐ 0982.414690 Email: thaivica@yahoo.com.vn
   6. Trung tâm y tế :

         Trần Minh Châu - Giám đốc trung tâm - Điện thoại: 0500.3675272

Đảng uỷ Công ty:
   1. Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy 
   2. Hoàng Văn Nhơn - Huyện ủy viên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy                      
  


Khối đoàn thể:
   1. Bạch Thị Phương Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty
   2. Nguyễn Văn Dũng      - Bí thư Đoàn thanh niên       - DĐ: 0944 721618

   3. Phan Công Tiến         - Phó Bí thư Đoàn thanh niên - DĐ: 0941 313363

   
 

 Bạn là người truy cập thứ:

Bản quyền 2005-2020 của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk - Thiết kế Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Đắk Lắk
Địa chỉ: Xă Ea Hồ - Huyện Krông Năng - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Điện thoại: 0262.3700138 -   Fax: 0262.3675251  -  E-mail: cskrongbuk@gmail.com