THNG TIN - BO CH

   

HNH ẢNH MT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CNG TY

ng Trần Ngọc Thuận - Tổng gim đốc - TĐCNCSVN đến thăm trại Cng ty tại Hội thao Quốc phng năm 2012.

 

Khai trương Qun C ph tại TP Hồ Ch Minh

Hội thao Quốc phng năm 2012

 

Hội thao

Thời bo Đắk Lắk

      Ngy ấy, cch đy khoảng 4-5 năm (khi dự n trồng c ph ch v nui b của Cng ty Cao su Krng Bk chưa mở ra), cả vng đồi hng nghn hc-ta ở đy chỉ c nắng v gi....Xem tiếp

Thời bo - Bộ Cng thương

   Trải qua rất nhiều biến đổi những biến đổi thăng trầm, những kho khăn chung của đất nước trong thời kỳ bao cấp v chuyển đổi cơ cấu, đến nay cng ty đ từng bước khẳng định thương hiệu với người tiu dng trong nước v pht triển mạnh ra ngoi khu vực đến những chu lục khc...Xem tiếp

 

 Bạn l người truy cập thứ:

Bản quyền 2005-2012 của Cng ty TNHH MTV Cao su Krng Buk - Thiết kế Trung tm Xc tiến Thương mại - Đầu tư Đắk Lắk
Địa chỉ: X Ea Hồ - Huyện Krng Năng - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Điện thoại: 0500.3675138 -   Fax: 0500.3675251  -  E-mail: caosukrongbuk@dng.vnn.vn